Quảng cáo

Views 0 Comments

450 ha đất du lịch, dịch vụ sinh thái tại Khu kinh tế Chân Mây được điều chỉnh thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị

Updated: 14 Aug, 2019 lúc August 14, 2019
Trong quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô vừa được Phó Thủ tướng phê duyệt, có 450 ha đất du lịch và dịch vụ sinh thái cao cấp tại hai khu du lịch Lăng Cô và Cảnh Dương được điều chỉnh chức năng thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Theo quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch này, khu công nghiệp và Khu phi thuế quan điều chỉnh mật độ xây dựng gộp tối đa từ 35% lên 50%.
lang co2
Một góc Khu du lịch Lăng Cô. Ảnh minh họa.
Với Khu du lịch Lăng Cô, điều chỉnh chức năng khoảng 180 ha đất tại phía Nam trục trung tâm khu du lịch này từ đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
Bên cạnh đó, sẽ điều chỉnh tuyến đường du lịch tại khu vực Lăng Cô (đường Chân Mây) thành đường nội bộ khu du lịch. Kéo dài tuyến đường ven núi Phú Gia đến quốc lộ 1A thành tuyến thay thế với mặt cắt toàn tuyến 30m.
Với nghĩa trang Trường Đồng, điều chỉnh mở rộng quy mô nghĩa trang từ 3,5 ha thành khoảng 20ha.
Tại Khu du lịch Cảnh Dương, điều chỉnh chức năng khoảng 270 ha đất phát triển du lịch và dịch vụ sinh thái cao cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở đô thị. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
Với Khu du lịch Bãi Chuối (bao gồm khu vực bãi Chuối và bãi Cả), điều chỉnh mở rộng diện tích từ khoảng 120 ha lên thành 220 ha.
Đối với các công trình cao tầng trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, sẽ điều chỉnh tầng cao tối đa 40 tầng (tương đương 150m) tại khu vực Lăng Cô và khu vực Cảnh Dương; tối đa 25 tầng (tương đương 90m) tại khu vực Cù Dù.
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cũng sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung về phân khu chức năng trong khu kinh tế này.
Cụ thể, khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp phân bố từ cửa Cảnh Dương, Cù Dù đến Cầu Từ Hiền, khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và đảo Sơn Chà. Quy mô dự kiến khoảng 1.600 ha. Trong đó khu du lịch Lăng Cô 770 ha, khu du lịch Bãi Chuối 220 ha, khu du lịch đảo Sơn Chà 150 ha, khu du lịch Cù Dù 360 ha, các khu du lịch còn lại 100 ha.
Khu du lịch, du lịch cộng đồng kết hợp với nhà ở đô thị phân bố tại thị trấn Lăng Cô, Cảnh Dương và khu vực phía Tây đầm Lập An, Hói Mít, Hói Dừa quy mô khoảng 935 ha, bao gồm khu vực thị trấn Lăng Cô diện tích 315 ha, khu tái định cư đầm Lập An 30 ha, khu vực Hói Mít, Hói Dừa 320 ha, khu vực Cảnh Dương 270 ha.
Khu vực cây xanh sinh thái, vùng bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, đất cây xanh cách ly đường giao thông quốc gia, đường điện cao thế phân bố trên các khu vực núi như Hòn Voi, Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng, núi Giòn... quy mô khoảng 2.173,5 ha.